ds01-la12v06-pa08v14-pa04v14-o4400-v0-748

Max. Laser Current 12 A
Max. Laser Voltage 6 V
1st TEC controller max. current 8 A
1st TEC controller max. Voltage 14 V
2nd TEC controller max. current 4 A
2nd TEC controller max. Voltage 14 V