ds01-la08v14-pa04v14-pa04v14-o4400-v1-33

Max. Laser Current 8 A
Max. Laser Voltage 14 V
1st TEC controller max. current 8 A
1st TEC controller max. Voltage 14 V
2nd TEC controller max. current 4 A
2nd TEC controller max. Voltage 14 V